ინფორმაცია

  • მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ლიგებში/ტურებში,მონაწილეს უნდა ჰქონდეს მოქმედი ლიცენზია.