გაითვალისწინეთ !

აუცილებლად წასაკითხი ინფორმაცია !
გთხოვთ ტურნირზე რეგისტრაციისას ყურადღება მიაქციოთ ასაკობრივ კატეგორიას და დარეგისტრირდეთ ერთ !!! ასაკობრივ კატეგორიაში.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ტურნირზე მონაწილეობას ვერ მიიღებთ !
ასევე , ვთხოვთ ყველა სპორტსმენს, პორტალზე რეგისტრაციისას სახელი და გვარი ჩაწეროს ლათინური ასოებით .
იმ სპორტსმენებს, რომლებსაც სახელი და გვარი აქვთ ქართული ასოებით შევსებული, ვთხოვთ შევიდნენ პირად გვერდზე და შეცვალონ !